Vážení pacienti,

tímto Vám oznamujeme, že ke dni 31. 12. 2020 končí ordinace společnosti Kladent s.r.o. poskytování zdravotních služeb.

Žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem lze podat pouze písemně, a to na adrese Kladent s.r.o., K nemocnici 2814, 272 01 Kladno nejpozději však do 30. 11. 2020. V žádosti je nutné uvést jméno a příjmení pacienta, datum narození pacienta, adresu trvalého pobytu pacienta, název nově zvoleného zdravotnického zařízení (jméno lékaře) a místo ordinace a pokud žádost podává poskytovatel zvolený pacientem, k žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě.

Zdravotnická dokumentace vedená o pacientech, kteří včas nepředložili žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, bude předána příslušnému správnímu orgánu, a to Krajskému úřadu Středočeského kraje.

 
 Vážení pacienti,

pokud se necítíte dobře nebo dokonce máte příznaky virového onemocnění(zvýšená teplota, kašel, rýma, atd.) zrušte prosím svoji návštěvu na zubní ošetření. Stejně tak učiňte, pokud jste přišli v posledních 14-ti dnech do kontaktu s osobou, u které tyto příznaky propukly a je riziko, že jste se mohli nakazit. Nevstupujte do prostoru čekárny a ordinací osobně, ale kontaktujte nás telefonicky nebo emailem.

Vyjímkou jsou velmi akutní stavy (bolest, výrazný otok v oblasti hlavy a krku, úraz). V těchto případech nás telefonicky kontaktujte, abychom mohli domluvit termín ošetření.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně!

  • Pro objednaní volejte:

    úterý     7:30 - 8:00, 9:30 - 10:00